O našej firme

Firma Slovchmeľ družstvo so sídlom v Hornej Strede vznikla v roku 1993 transformá-
ciou družstevného podniku Slovenský chmeľ d.p. Hlavným cieľom a poslaním našej
firmy je nákup, spracovanie a predaj kvalitného jemného aromatického chmeľu, k
spokojnosti všetkých našich obchodných partnerov.

Chmeľ nakupujeme od našich členov – pestovateľov.